แผลในกระเพาะอาหาร

สาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารมีกรดมาก ไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารมากขึ้น ได้แก่ กาดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ และน้ำอัดลมมากจนเกินไป การสูบบุหรี่ การใช้ยาแอสไพริน ยาแก้โรคข้อเสื่อม ยาสเตียรอยด์ ความเครียด และเชื้อแบคทีเรียบบางชนิด

อาการ มีอาการจุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ ปวดแบบเรื้อรัง และมีอาการปวดเมื่อหิวหรืออิ่มจนเกินไป ท้องอืด ท้องเฟ้อ บางรายมีอาการอาเจียน น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ถ้ามีอาการเหล่านี้ ควรพบแพทย์ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้

โภชนาการและการบำบัดแบบธรรมชาติ – กินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย และกาแบ่งการกิน อาหาเป็นมื้อย่อยๆ ให้กินน้อยๆ แต่กินบ่อยครั้ง – กินปลาทะเลน้ำเย็น สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เช่น ปลาเทราต์ ปลาแมคคาเรล ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาเหล่านี้มีกรดไขมันที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดอาการอักเสบของกระเพาะอาหาร – กล้วยเป็นอาหารช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารได้ รวมทั้งอาการเสียดท้อง – เลือกใช้กรดไขมันที่ดีในการปะกอบอาหาร เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันถั่วเหลือง […]