โรคหัวใจ

สาเหตุของโรคหัวใจ มักมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไร้ประโยชน์ เช่น อาหารไขมันสูง อาหารที่มีน้ำตาลหรือเกลือมากเกินไป ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด ความเครียด สิ่งเหล่านี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และส่งผลต่อเนื่องทำให้เกิดโรคหัวใจตามมา โรคหัวใจจึงป้องกันง่ายๆ ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

อาการ โรคหัวใจสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ หัวใจวาย โรคหัวใจรูมาตอยด์ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น อาการแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป แต่อาการทั่วไป คือ อาการแน่นหน้าอก เจ็บบริเวณหน้าอก หายใจสั้นและถี่ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ ใจสั่น

โภชนาการและการบำบัดแบบธรรมชาติ – กินอาหารครบ 5 หมู่ทั้ง 3 มื้อ โดยเน้นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและดีต่อหัวใจ เช่น อาหารที่มีไขมันดี อาหารที่มีกากใยสูง คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน – กินอาหารที่มีกากใยมากๆ เช่น ผัก ผลไม้ […]