ไมเกรน

โรคปวดศีรษะก็มีหลายแบบ ไมเกรนก็เป็นโรคหนึ่ง ที่เกิดขึ้นได้จากสิ่งกระตุ้น ได้แก่ อาหา ฮอร์โมน ความเครียด และสภาพอากาศ เป็นเหตุให้หลอดเลือดแดง บริเวณศีรษะและบริเวณท้ายทอยหดตัวลงอย่างฉับพลัน ทำให้ปริมาณเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

มักเกิดขึ้นกับ

ผู้หญิงช่วงวัย 25-40 ปี ที่มีฮอร์โมนเพศในระดับต่ำลง ผู้ชายในวัยดังกล่าวก็เช่นกัน ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหรือสภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ ผู้ที่เจอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น อากาศร้อนจัด หนาวจัด สถานที่ที่มีเสียงดังรบกวน ความเครียด ฯลฯ

 

อาการ

คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ เห็นแสงสว่างวูบวาบ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะข้างเดียว ข้างใดข้างหนึ่ง และค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วศีรษะ คล้ายกับโดนเข็มหมุดทิ่มแทง อาการปวดอาจจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง ถึง 3 วัน

โภชนาการและการบำบัดแบบธรรมขาติ

กินอาหารครบ 3 มื้อ อย่าอดมื้อใดมื้อหนึ่ง ที่สำคัญมาก คือ มื้อเช้า และต้องกินให้ครบ 5 […]