อัลไซเมอร์ (โรคความจำเสื่อม)

โรคความจำเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเส้นประสาทในสมอง ส่งผลไปทำลายการทำงานของระบบประสาท และมีผลกระทบต่อร่างกาย ได้แก่เกิดความสับสนในการตัดสินใจ และทำให้ความจำเสื่อม

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคความจำเสื่อม ได้แก่

อายุ ส่วนมากจะพบในผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป ร่างกายเสื่อมไปตามวัย พันธุกรรม พบในผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ก้จะมีความเสี่ยงต่อโรคนี้ โรคอื่นๆ เช่น ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก เลือดคั่งในสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง การใช้ภาชนะอลูมิเนียมในการประกอบอาหาร

อาการโดยทั่วไปของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มีดังนี้

หลงลืมได้ง่าย จำบุคคลรอบข้างและสมาชิกครอบครัวไม่ได้ ความสามารถในการจำได้ลดลง มีความคิดสับสน และขี้หลงขี้ลืม มีอาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ เหม่อลอย ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้

 

โภชนาการและการบำบัดแบบธรรมชาติ

ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 3 มื้อ 5 หมู่ อาหารที่ช่วยฟื้นฟุความจำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ไข่แดง ตับสัตว์ น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน ความจำเสื่อมอาจะเกิดขึ้นจากการขาดวิตามินบี 1 เพื่อป้องกันการเกิดโรคความจำเสื่อม ควรกินข้าวซ้อมมือ บริเวอร์ยีสต์ ธัญพืช […]